SHTSI

= Somebody Had To Say It = Ktoś już to powiedział

P?

= Beg Your Pardon? = Słucham?

BTS

= Better Than Shit = Lepsze niż gówno

MTFBWY

= May The Force Be With You! = Niech moc będzie z Tobą!

FB

= Furrowed Brow = Zmarszczone brwi

IMCO

= In My Considered Opinion = W mojej rozważonej opinii

K/N/K

= POLSKIE = Kawa przez nos na klawiaturę (oznacza przeczytanie bardzo zabawnego tekstu)

TGIF

= Thanks God It's Friday = Dzięki Bogu mamy piątek

LHM

= Lord Help Me = Panie (Boże) pomóż mi

RAD

= Raw, Unadulterated Dumbness = Prawdziwy, niedojrzały głupek

HGW

= POLSKIE = cHuj go wie

LLAL

= Laughing Like A Lunatic = ¦miać się jak obłąkany

HTH

= Hope That Helps = Mam nadzieję że to pomoże

RAW

= Rules As Written = Zasady jak napisano

VES

= Very Evil Smile = Bardzo złośliwy uśmieszek

HHIS

= Hanging Head In Shame = Spuścić głowę ze wstydu