HTH

= Hope That Helps = Mam nadzieję że to pomoże

RAW

= Rules As Written = Zasady jak napisano

VES

= Very Evil Smile = Bardzo złośliwy uśmieszek

HHIS

= Hanging Head In Shame = Spuścić głowę ze wstydu

YABA

= Yet Another Bloody Acronym = Jeszcze jeden cholerny skrót

AFAICT

= As Far As I Can Tell = O ile mogę powiedzieć

TTBOMK

= To The Best Of My Knowledge = O ile wiem

BOC

= But Of Course = Ależ oczywiście

PPNMZS

= POLSKIE = Po prostu nie mogę ze śmiechu

HAK

= Hug And Kiss = Uściski i ucałowania

KOC

= Kiss On Cheek = Buziak w policzek

WGO

= What's Going On? = Co się dzieje?

KISS

= Keep It Simple, Stupid = Niech to będzie proste

MOTOS

= Member Of The Opposite Sex = Przedstawiciel (-ka) przeciwnej płci

NM

= Never Mind = Nic ważnego, Nie ma sprawy

IANAL

= I Am Not A Lawyer = Nie jestem prawnikiem