TX

= Thanks = Dzięki

TTYS

= Talk To You Soon = Porozmawiamy wkrótce

W

= Wink = Mrugnięcie okiem

SCNR

= Sorry, Could Not Resist = Przepraszam, nie mogłem się oprzeć

ROTFL

= Roll On The Floor Laughing = Tarzając się po podłodze ze śmiechu

SHTSI

= Somebody Had To Say It = Ktoś już to powiedział

P?

= Beg Your Pardon? = Słucham?

BTS

= Better Than Shit = Lepsze niż gówno

MTFBWY

= May The Force Be With You! = Niech moc będzie z Tobą!

FB

= Furrowed Brow = Zmarszczone brwi

IMCO

= In My Considered Opinion = W mojej rozważonej opinii

K/N/K

= POLSKIE = Kawa przez nos na klawiaturę (oznacza przeczytanie bardzo zabawnego tekstu)

TGIF

= Thanks God It's Friday = Dzięki Bogu mamy piątek

LHM

= Lord Help Me = Panie (Boże) pomóż mi

RAD

= Raw, Unadulterated Dumbness = Prawdziwy, niedojrzały głupek

HGW

= POLSKIE = cHuj go wie