Dobroć i pokora są najmilsze Bogu i ludziom. Człowiek dojrzewa w pokorze serca.
(św. Antoni)

Urlop może zmienić tuszę nie duszę.
(Antoni Cwojdziński)

Dobry wszystko w dobre obraca.
(polskie)

Kto zadaje cierpienie bliźniemu czyni krzywdę samemu sobie. Kto pomaga innym pomaga samemu sobie.
(Lew Tołstoj)

Nigdy nie przestawaj wierzyć w siebie tylko dlatego, że inni zaczynają w ciebie wątpić.

Żaden lekarz nie powinien się swą wiedzą chełpić, gdyż medycyna to nie jest łatwa nauka.
(hinduskie)

Na teatrze tego świata jedni uczą się swej roli, drudzy ją grają bez przygotowania. W jednym i drugim razie własny każdego interes jest suflerem.
(Ignacy Piotr Legatowicz)

Jaki listopad trzeci taki marzec się kleci.
(polskie)

Spotykasz w życiu ludzi z którymi pragnąłbyś podzielić się wszystkim – co mają.

Nic silniejszego nad prośby matki.
(łacińskie)

Jak strasznie zmieniony inny niż tamten Hektor, który powracał w zdobytej zbroi Achilla.
(Wergiliusz)

Szalony ten – kto nie ryzykuje.
(Krzysztof Kąkolewski)

Nie śmiej się póki nie ujrzysz końca.
(murzyńskie)

Osobnik będący pod kontrolą drugiego jest nieukiem.

Twój uśmiech wywołuje u mnie podejrzliwość, twoja podejrzliwość wywołuje u mnie uśmiech

Lęk przed wolnością to lęk przed odpowiedzialnością. Wolność nie może być absolutna. Mogę oddać tyle wolności ile jej trzeba żeby ochronić innych.