18 lipca - Czynny, niezależny - wystarcza sam sobie.

Kategoria: Horoskop>Urodzinowy>Lipiec

Umysł jego jest niezależny, a charakter samodzielny, nie poddający się kontroli innych. Jest przy tym dość krańcowy, ekscentryczny, i ma silne poczucie własnej niezależności: nie pozwala się ograniczać. Ożywia go żądza przygód, wiara w siebie, a jego aspiracje są bardzo wysokie. Nieraz też pod swym kierownictwem prowadzi innych ludzi do jakichś celów dalszych - zostaje pionierem nowego ruchu. Wpływy jego dają się odczuwać szeroko - poza jego najbliższymi sąsiadami i sferą pochodzenia. Potrafi dać sobie radę w życiu. Swoje zamiary i projekty wprowadza w czyn i ostatecznie realizuje najzupełniej samodzielnie - bez pomocy innych. Jego czyny mówią za niego głośniej, aniżeli słowa. Polega na sobie. Czeka go powodzenie w pracy wymagającej niezależności myślenia, odwagi i wytrwałości. Umie powściągać swe namiętności i ograniczać się. Potrafi też poświęcić się dla osoby ukochanej. Nieraz rozstaje się wcześniej z rodziną i bliskimi i pędzi życie samotne. Wystarcza sam sobie. Wady. Charakter jego jest dość niestały, nie odznacza się zamiłowaniem do porządku, a jego zmienne nastroje dokuczają otoczeniu. Niezależny umysłowo - potrafi też być samowolny i zuchwały, nie ma zamiaru jednakże zbytnio się wysilać w życiu. Karierę swą robi dopiero stopniowo - przeważnie w drugiej połowie życia. Pierwsza najczęściej przynosi rozczarowania.

Tagi: horoskop, urodziny, horoskop urodzinowy

19 listopada - Stały, skoncentrowany - ma dar przekonywania innych.

Kategoria: Horoskop>Urodzinowy>Listopad

Najcharakterystyczniejszą jego cechą jest niezwykła intensywność we wszystkich przeżyciach, czy to fizycznych czy psychicznych. Wykazuje dążenie do potęgi, namiętności, pasję, a jego moc wewnętrzna musi się w jakiś sposób wyładować. Dzień dzisiejszy oznacza urodzenie człowieka, którego przeznaczeniem jest branie bardzo aktywnego udziału w życiu publicznym. Duch jego jest dzielny, a umysł jest jednocześnie giętki i zwrotny, obdarzony potęgą autorytetu i łatwością w wyrażaniu swych myśli i zdolnością do przekonywania innych. A jednocześnie jest to człowiek naturalny, towarzyski, używający życia całą pełnią. Dziecko tak urodzone jest dobrze zbudowane, a jego organizm odznacza się dużą siłą życiową. Nadmiar energii fizycznej jaki je wypełnia, musi sobie znaleźć ujście jak najszersze w życiu codziennym - inaczej może się to odbić na jego zdrowiu. Ponieważ wykazuje skłonności do egoizmu, zawziętości, gniewu -należy je przyuczać do dzielenia się zabawkami i przyjemnościami z innymi dziećmi. Nierozwinięte i pozbawione dostatecznej opieki, dziecko takie staje się bardzo wojowniczym i wszczyna nieustanne spory z innymi dziećmi. Stopniowo musi się nauczyć, że myśl jest lepszą bronią od pięści, a dzięki swej bystrości i zdolnościom niezwykłym - może osiągnąć wysoki poziom wykształcenia i kultury. Może wyróżnić się w marynarce i wojskowości, zarówno jak w medycynie lub chemii, do których odczuwa wrodzone przyciąganie. Kobieta urodzona dnia tego jest władcza i pewna siebie, a mąż który nie potrafi się jej przypodchlebiać i chwalić - może mieć dość trudne życie.

Tagi: horoskop, urodziny, horoskop urodzinowy

5 kwietnia - Jest człowiekiem pracowitym i dobrym mówcą.

Kategoria: Horoskop>Urodzinowy>Kwiecień

Bardzo żywy temperament pcha go nieustannie do czynu: jest bardzo przedsiębiorczy - dąży zawsze naprzód, co potęguje się z wiekiem. Stopniowo też rozwija się w nim coraz większa samodzielność i opozycja w stosunku do autorytetów. Z trudem daje się opanować. Jest to człowiek publiczny, dobry mówca o dużych zdolnościach przekonywania swych słuchaczy. Umysł jego bystry, aktywny, niecierpliwy - obejmuje szerokie horyzonty. W metodach życiowych jest wojowniczy, przedsiębiorczy, zawzięty -a w słowach - zuchwały i nieraz lekkomyślny. Temperament jego jest entuzjastyczny, łatwo wybuchający, o skłonnościach do fanatyzmu. Potężna siła wewnętrzna, jaka wypełnia jego wnętrze - pcha go nieustannie do czynu i daje mu również wiele nadziei na przyszłość. Jednakże nieraz też okazuje dużo niecierpliwości i występuje opozycyjnie przeciwko swemu otoczeniu i warunkom, wśród jakich się znajduje. Mimo całą swą ognistą aktywność - okazuje zamiłowanie do życia wiejskiego - lubi przyrodę i studiuje jej prawa. Chętnie w spokoju i samotności podziwia jej piękno. Przywiązany do swej rodziny - charakter ma dość pracowity lecz nieustępliwy. Może mu się powieść w każdej dziedzinie nauk przyrodniczych - lecz swych zdolności w tym kierunku zapewne nie będzie chciał wykorzystać dla zdobycia uznania. Największe powodzenie czeka go w życiu na polu aktywności i przedsiębiorczości. Wiedzie mu się w walkach życiowych, często się zdarza, że zanim osiągnie połowę swego życia - już zostaje wyniesiony na dobre stanowisko kierownicze pośród swych współczesnych i rówieśników. Gospodarny, oszczędny w życiu, dzięki swej intensywnej pracy, może osiągnąć powodzenie.

Tagi: horoskop, urodziny, horoskop urodzinowy

15 października - Dąży do doskonałości i wyróżnia się swymi zdolnościami.

Kategoria: Horoskop>Urodzinowy>Październik

Jest to poważny, zastanawiający się nad życiem człowiek, wierny i dobry, a sąd jego jest trafny i sprawiedliwy Jego zdolności umysłowe są wysokiego gatunku i to zarówno w kierunku wiedzy ścisłej, filozofii, jak i sztuki. Nieraz żyje wspomnieniami przeszłości, lubi zagłębiać się w historię czasów minionych lub wybiegać marzeniami w przyszłość, pragnąc zapomnieć o teraźniejszości. Przywiązany jest nieraz do ojca. Kobieta urodzona w tym dniu - ma wprawdzie dużo kobiecości, ale obdarzona jest również dostateczną siłą charakteru i zdolnościami do skoncentrowania się na swej pracy, aby spełniać pracę mężczyzny. Wadą jej jest jednak, że w prowadzeniu gospodarstwa domowego nie zawsze jest porządna i wiele zapomina. Mężczyzna tak urodzony - jest bardzo wszechstronny, a zakres jego zainteresowań jest bardzo szeroki. Z tego powodu nieraz ma nawet trudności w wyborze zawodu. Nierzadko zdarza się, że w życiu późniejszym zmienia swój zawód, przekonawszy się, że obrał mylną drogę, nie odpowiadającą jego potrzebom wewnętrznym. Przeważnie dąży do osiągnięcia doskonałości w jakimś specjalnym kierunku, pracując cierpliwie i nieraz z dużym wysiłkiem i specjalnie troszcząc się o najdrobniejsze szczegóły. Co mu grozi? Że będzie narażony na straty finansowe, czy to przez zbytnią pewność siebie, czy też przez brak ostrożności i czujności. Dziecko tak urodzone niełatwo jest zrozumieć. Jest ono bowiem bardzo wrażliwe i łatwo podlega różnym wpływom. Nieraz też mówi lub czyni takie rzeczy, które niepokoją rodziców lub wychowawców - a za które, w istocie - nie jest ono wcale odpowiedzialne. Wychowanie takiego dziecka powinno być zdecydowane i pozytywne - o jasno określonym kierunku. Należy je zaznajamiać wcześnie z działaniami sił i praw przyrody, przyzwyczajać do spokoju i samoopano-wania. Niespodziewane wybuchy należy uspokajać łagodną perswazją. Dziecko takie szybko się rozwija, uczy się stopniowo odkrywać prawdę w każdej rzeczy i chętnie czyni wysiłki w kierunku poprawy i udoskonalenia.

Tagi: horoskop, urodziny, horoskop urodzinowy

10 sierpnia - Pragnie w czyn wcielić swe ideały.

Kategoria: Horoskop>Urodzinowy>Sierpień

Klucz powodzenia życiowego w jego własnym ręku spoczywa... wszystko w życiu zawdzięczać będzie samemu sobie. Nie jest to bowiem człowiek przeciętny i gdyby urodził się nawet w sferze niższej - zostanie wyniesionym ponad swe pochodzenie. Już jego młodość wypełniają wysiłki długotrwałe, a dzięki wielkiej odwadze, jaką okazuje w połączeniu ze stałością - może zostać człowiekiem popularnym. Uprzejmy, sympatyczny, pracowity - czas swój chętnie poświęca na studia. Stopniowo zdobywa bogactwo. Umysł jego jest uzdolniony niezwykle i bardzo wszechstronny - a dzięki jego wysiłkom intelektualnym oraz umiejętności przyswajania sobie różnych idei i pomysłów - jego życie może wywrzeć wpływ na otoczenie i nawet odbić się na własnym społeczeństwie. Obdarzony jest również wielką oryginalnością, zdolnością czynienia wynalazków i odkryć a także umiejętnością układania świetnych projektów. Doskonale też orientuje się w różnorodnych dziedzinach wiedzy, a czas jego wypełniają badania, z których potrafi niezwykle umiejętnie wyprowadzać swe wyniki. Dzięki wrodzonej potężnej inteligencji, niezwykle łatwo przyswaja sobie wszelkie teorie naukowe. Prawy i prawdomówny - może osiągnąć niezwykłe znaczenie życiowe i być podziwianym ogólnie za swe pożyteczne dla społeczeństwa czyny. Kobieta tak urodzona - jest żywa i dość popędliwa, mówi dużo, a słowa jej nie zawsze są miłe. Poza tym jest jednakże osobą myślącą i dobroduszną. Niechaj się strzeże ognia. Cechują ją silne namiętności i uczucia. Dzieci nie będzie mieć wiele. Choroby związane z tymi urodzinami - to stany gorączkowe, zapalne i niedomagania serca. Wszelkie niedomagania fizyczne odbijają się przede wszystkim na biciu serca i nieprawidłowym krążeniu krwi. Najlepsze lekarstwa - to miłość, spokój, harmonijne otoczenie i codzienny okres samotności, w której pacjent może się skupić wewnętrznie.

Tagi: horoskop, urodziny, horoskop urodzinowy

11 grudnia - Ma naturą skomplikowaną, a okazuje przy, tym upodobania artystyczne.

Kategoria: Horoskop>Urodzinowy>Grudzień

Zamiłowanie do prawdy, pokój owość, sprawiedliwość - oto nadzwyczaj wyraźne cechy charakterystyczne tego człowieka. Pracowity, wynalazczy - dzielnie sobie daje radę z trudnościami życiowymi. Kobiety obdarzają go swą przyjaźnią, okazuje nie tylko zamiłowania artystyczne, ale również i talenty, zwłaszcza w kierunku muzycznym. W życiu jest zwolennikiem pewnej prostoty i raczej wszystko poświęci aniżeli pozwoli się ograniczać - tak bardzo ceni swą niezależność. Nieco serdeczny i nieufny - w otoczeniu niesympatycznym bynajmniej nie jest przyjemnym. Jest to natura bardzo skomplikowana i trudno nieraz go zrozumieć. Nieco marzycielski, a w poglądach swych zmienny - czasem nieco bo-jaźliwy - w innej znowu sytuacji okazuje niezwykłą odwagę i zuchwałość bohaterstwa. Umysł jego wybiega daleko naprzód i widzi odległą przyszłość, czego nie może zrozumieć otoczenie. Zawsze jest pełen nadziei, ale dzięki swej Otoczenie swe wnioski wygłasza z wielką pewnością siebie i w ten sposób przysparza sobie wrogów - zazwyczaj ludzie bowiem nie lubią, gdy im się mówi prawdę w oczy. Zawsze jest bardzo przejęty tym co robi, a w czynach swych jest najzupełniej zdecydowanym. W poglądach jednak nie okazuje skłonności do legalizmu lub orto-doksyjności. Gdy posiada zbyt mało samoopanowania - wówczas potęguje się w nim nerwowa drażliwość, z czego później mogą powstać rozstroje nerwowe i choroby organizmu. Czego się strzec winien? Pełen namiętności, mimo swój umysł subtelny - nieraz zaplątuje się w trudnościach życiowych i cierpi różnorodne ograniczenia.

Tagi: horoskop, urodziny, horoskop urodzinowy

31 października - Może dokonać czegoś wybitnego.

Kategoria: Horoskop>Urodzinowy>Październik

Umysł jego jest bardzo ruchliwy, o skłonnościach wojowniczych. Bystry, czujny, praktyczny - dąży do zrobienia majątku i wykazuje duże poczucie pewności siebie. Cokolwiek czyni - oddaje się temu z całą gorliwością i entuzjazmem ale też i z nonszalancją. Trudno sobie z nim poradzić, gdyż jest bardzo nieustępliwy i nieufny. Ekscentryczny, nieraz fantastyczny - może jed- nak w życiu dokonać czegoś wybitnego. W miłości i przyjaźni okazuje wielką intensywność uczuć ale też i niezwykłą wyłączność. Jego natura wykazuje predyspozycję do nagłych i niezwykle silnych sympatyj i antypatyj. Gardzi sentymentalizmem i wszelką demonstracyjnością. Nieraz z trudnością przychodzi mu wyrażać swe myśli i uczucia, i to nawet wówczas, gdy sam tego pragnie, co jest dość rzadkim wypadkiem, na ogół bowiem jest milczący, lakoniczny, zamknięty w sobie. Gdy jednak ulegnie głębokiemu wzruszeniu - wówczas jego uczucia znajdują sobie wyraz z siłą niezwykłą i w takim znowu wypadku może powiedzieć znacznie więcej, aniżeli potrzeba. Okazuje nieraz zdolności literackie z domieszką satyrycznego humoru. Co mu grozi? Że się zapłacze w różne przygody miłosne i będzie ich miał więcej na karku - aniżeli potrafi podołać. Wady. Niespokojny, zbyt pobieżny, sił swych używa w sposób ryzykowny, a nieraz wszczyna spory z powodu najmniejszego drobiazgu. Bywa też, że jego dążenia nie są jasno określone i nie posiadają zdecydowanego kierunku. Nie zwraca uwagi na ogólnie przyjęte obyczaje, a w życiu społecznym rozprasza się niepotrzebnie. Kobieta urodzona dzisiaj - niezbyt łatwo wstępuje w związki małżeńskie, jest bardzo wymagająca i trudna w pożyciu.

Tagi: horoskop, urodziny, horoskop urodzinowy

7 grudnia - Wesoły, dowcipny, łatwy w obejściu.

Kategoria: Horoskop>Urodzinowy>Grudzień

Charakter jego jest miły, przyjazny i nie okazuje żadnej szorstkości w stosunkach o ile nie jest podrażniony. Trzeba dodać, że jest to człowiek niezwykle wrażliwy, a jego napięcie nerwowe jest bardzo silne i to może być nawet powodem pewnej drażliwości. Na ogół posiada usposobienie wesołe z pewnymi cechami młodzieńczości. Prędko można go rozgniewać ale jeszcze prędzej ułagodzić. Umysł jego jest przenikliwy, wytrwały, ambitny, potrafi dostosować się do innych a swe plany i teorie zręcznie realizuje w życiu. Żywy, ruchliwy, przedsiębiorczy, wyrozumiały - spełnia dobre uczynki nie troszcząc się o to, czy spotkają się one z należytym uznaniem. Czego się strzec winien? Grozi mu, że nie potrafi się utrzymać dłużej na dobrym stanowisku, jakie uda mu się zająć. Wady Uparty, wojowniczy, za wszelką cenę pragnie iść swą drogą w życiu, popadając łatwo w krańcowość. Jest nadmiernie gorliwy i zbyt impulsywny w swych poczynaniach zwłaszcza w pragnieniu pomagania osobom kochanym. Nie chce czekać na odpowiednią porę, lecz chce działać natychmiast, jak tylko nadarzy się okazja - i zaraz zbiera się do czynu. Pragnie szybko skończyć to, co zaczął i dzięki temu nieraz ucierpi na zdrowiu albo też zaszkodzi sobie w ten czy inny sposób - co zwłaszcza stosuje się do kobiet. Jego zaś nieustanna czujność, niezwykła bystrość i pracowitość - nieraz jest męcząca dla otoczenia.

Tagi: horoskop, urodziny, horoskop urodzinowy

11 stycznia - Inteligentny, przedsiębiorczy, ma żywe poczucie honoru.

Kategoria: Horoskop>Urodzinowy>Styczeń

Zamknięty w sobie, poważny, spokojny - występuje na zewnątrz bardzo dostojnie, nieraz ozięble - unikając wszelkiej demonstracyjności. A jednak - w gruncie rzeczy - pożąda sympatii innych ludzi. Nawet jednostki takie wysoko rozwinięte są bardzo trudne w obcowaniu, dzięki ich zasadniczemu dążeniu do zajęcia wyższego miejsca od swego towarzysza. Taki człowiek potrafi w stopniu najwyższym wykorzystać swe zdolności i możliwości życiowe. Wierzy w siebie i polegając tylko na sobie - osiąga swe cele. Okazuje dużą zręczność w dostosowywaniu się oraz zdolności naśladowcze, a jednocześnie jest bardzo aktywnym fizycznie. Potrafi wszędzie gdzie trzeba kierować innymi ludźmi i organizować ich, wykazując dużo rozsądku i zdecydowania. Ma wiele szacunku dla wszelkich form życiowych, dla wyższych sfer towarzyskich i rang urzędowych. W bardzo ostry sposób rozróżnia swój stosunek do podwładnych i do przełożonych i według tego reguluje z wielką ścisłością swe zachowanie się względem nich zarówno jak i swe słowa. Postępując w ten sposób - błądzi, gdyż okazuje zbyt wiele szacunku stanowiskom i urzędom zajmowanym przez ludzi, którzy nieraz na to nie zasługują. Wady jego - to próżność i powierzchowność inteligencji przeciętnego światowca. Dobry mówca - nieraz używa słów szorstkich lub trywialnych. Co go dręczy niepotrzebnie. Nieustannie dokucza mu obawa o to, że inni go oszukują lub obmawiają, albo też przeciwdziałają mu w ten czy inny sposób. Psuje mu to nastrój i nie pozwala odczuwać radości życia. Jego nastroje są dość zresztą zmienne podobnie jak i koleje losu. Zdolny jest do bardzo głębokiej miłości - ale nie potrafi jej okazać na zewnątrz. Niezwykle silnie przywiązując się - odczuwa ostro udręki zazdrości, do czego jednak nie chce się przyznać.

Tagi: horoskop, urodziny, horoskop urodzinowy

9 listopada - Jego sympatie i antypatie są silne niezwykle.

Kategoria: Horoskop>Urodzinowy>Listopad

Nie chowa on swego zdania w tajemnicy, ktokolwiek zaś się z nim zetknie - od razu może rozpoznać, czy należy do osób dlań sympatycznych, czy też antypatycznych. Dla przyjaciół zawsze gotów do chętnej pomocy - lecz wrogowie niechaj się strzegą jego gryzącego sarkazmu i gniewu, który potrafi być nieubłaganym. Potężne siły są ukryte w takim człowieku, a jego namiętności są rozwinięte niezwykle. Spragniony dziwacznych przyjemności i niezwykłych rozkoszy - wytrwale ich poszukuje. Dumny, chytry - posiada świetny dar orientacji. Małżeństwo wywiera nań wpływ silny i jest ważnym wydarzeniem w jego życiu. W miłości zdolnym jest do poświęceń. Charakter kobiety urodzonej w tym dniu zależy w dużym stopniu od jej rozwoju umysłowego i moralnego. Nierozwinięta - nie chce poddać się ograniczeniom jakie narzuca płeć, a jej gwałtowność i skłonność do przesady daje się we znaki mężowi. Za wszelką cenę pragnie ona przeprowadzić swą wolę, nie licząc się z otoczeniem. Nie waha się bynajmniej i nie zwleka... Gdy się zakocha -nie zwraca uwagi na konwenanse życiowe. Dobrze opisał taki typ kobiety Ibsen w swej Hedda Gabler. Ludziom urodzonym dzisiaj grozi, iż życie ich będzie hamowane przez rozmaite przeciwności. Czy to przez własny błąd czy też przez nieostrożność - mogą być narażeni na wstrząśnienia. Ponieważ posiadają dużą siłę woli i są zdecydowani zrobić karierę -nieraz im się to udaje.

Tagi: horoskop, urodziny, horoskop urodzinowy

2 września - Będzie zbierać żniwo, chociaż nie zawsze troszczył się o siew.

Kategoria: Horoskop>Urodzinowy>Wrzesień

Towarzyski, usposobiony wspaniałomyślnie - chociaż nie posiada zbyt silnej woli - jest na ogół pracowity a w życiu dość szczęśliwy. Praktyczny a jednak usposobiony filozoficznie - posiada zdolności konstrukcyjne. Ostrożny, krytyczny, dyplomatyczny, wynalazczy - troszczy się o swe sprawy i umie koło nich chodzić. A jednak mimo całą swą zdolność do interesów nie zawsze orientuje się jednak w ludzkiej chciwości i pożądliwości - i stąd łatwo może zostać oszukanym. Cechuje go wrażliwość niezwykła - i dzięki temu z wiekiem staje się coraz bardziej zamkniętym w sobie, pogrążając się w rozmyślaniach samotnych. Lubi wszystko co niezwykłe, dziwne, niecodzienne. Interesuje się również badaniami przyrodniczymi. Szlachetny, uprzejmy - rozmiłowany jest w podróżach. Okazuje skłonności do oszczędności. Dzięki swej harmonijnej i sympatycznej naturze - przyciąga do siebie zarówno przyjaciół jak i pieniądze. Zdobywanie środków materialnych dość łatwo mu przychodzi - ale nie zawsze potrafi z nich uczynić mądry użytek. Dzięki intrygom kobiecym - może mieć z tego powodu nieraz przykrości. Czego się strzec winien? Niechaj nie poddaje się zbytnio namiętnościom, gdyż z tej strony grozi mu w życiu niebezpieczeństwo. Zawód dlań najlepszy wymagający inteligencji i zdolności analitycznych. Może być dobrym urzędnikiem, kupcem, doktorem, nauczycielem, agronomem a także i artystą. Czeka go w życiu powodzenie, które osiągnie bez wielkich wysiłków. Będzie zbierać żniwo - chociaż nie troszczył się o siew.

Tagi: horoskop, urodziny, horoskop urodzinowy

21 czerwca - Potrafi zręcznie przekonywać innych o słuszności swego zdania.

Kategoria: Horoskop>Urodzinowy>Czerwiec

Lubi polowanie i wszelkie sporty. Potrafi pracować wytrwale - ale podlega również zdenerwowaniu a wówczas staje się niepewny i chwiejny. Przyjazny, uprzejmy, towarzyski, bardzo ruchliwy - lubi zmiany. Szybko wszystko pojmuje - ale na ogól jest dość powierzchowny, co potrafi zręcznie maskować. Jest bystry i nie pozbawiony chytrości. Lubi intrygować i zawierać sojusze dyplomatyczne. Zwłaszcza gdy chodzi o zdobycie władzy - łączy się z innymi we współpracy. Potrafi niezwykle umiejętnie przekonywać innych o słuszności swego zdania, ale mimo to - nie należy mu wierzyć. Trzeba dodać, że na ogół usposobiony jest dość pokojowo i ustępliwie, a mimo całą chytrość - dość łatwo jest wyprowadzić go w pole. Interesuje się swym otoczeniem - w ogóle ludzie zaciekawiają go w wysokim stopniu. Sam wywiera wpływ przyciągający na innych - co potrafi odpowiednio wykorzystać. Dobry mówca - interesuje się nauką i sztukami pięknymi. Okazuje zdolności w kierunku wykonawczym, a posiada również dobrze rozwinięte zdolności naśladowcze. Do czego powinien dążyć? Aby opanować swą żądzę, gdyż okazuje dużą zmysłowość. Przez pogłębienie umysłowe może wyzbyć się wad charakteru. Organizm jego jest nerwowy i wrażliwy - toteż winien unikać przepracowania. Zbyt mało zwraca uwagę na swe zdrowie, potrzebuje dużo słońca, świeżego powietrza i długiego snu. Urodziny dzisiejsze przynoszą zazwyczaj możność osiągnięcia dobrego stanowiska, na którym będzie się cieszyć pewnym uznaniem i wywierać wpływ na ludzi słabszych.

Tagi: horoskop, urodziny, horoskop urodzinowy

29 października - Niezależny, wytrwały, dumny - ma doskonale zdolności analityczne.

Kategoria: Horoskop>Urodzinowy>Październik

Nawet w drobnych szczegółach jest ostrożny i uważny. Przejmuje się bowiem własną pracą i dąży wytrwale do osiągnięcia jak najlepszych rezultatów. Ukochał niepodległość. Utalentowany, wrażliwy, skłonny do pobłażania sobie - nie pozwala jednakże łatwo oddziaływać innym na siebie, trudno zrozumieć i nie łatwo dać sobie z nim radę. Nie jest wprawdzie bardzo wymagającym w rzeczach drugorzędnych - ale gdy raz jego podejrzliwość i zazdrość zostały obudzone -może posunąć się bardzo daleko. Organizm posiada mocny, obdarzony zadziwiającą wytrzymałością. Toteż dzięki temu poczuciu siły fizycznej - przekracza nieraz normy higieny czy to dzięki przepracowaniu, czy też wskutek ekscesów. W pracy swej może okazywać taką zaciekłość i wytrwałość, że żaden inny człowiek nie mógłby tego napięcia wytrzymać. Dumnym jest wówczas wielce z tego, że zadania swe doprowadził do końca, nie zwracając uwagi na pokarm i spoczynek - gdy wszyscy inni już dawno ulegli wyczerpaniu. Gdy jednak raz wpadnie w bezsenność - trudno mu z powrotem wrócić do normy. Niezależny, stały, wierzący w siebie - sam sobie daje radę i nie szuka przyjaciół. Jest bardzo jasny i logiczny w życiu praktycznym. Odczuwa przyciąganie do sfery interesów, do spraw publicznych, państwowych i wychowawczych. Nie okazuje ochoty do słuchania rad innych ludzi lub do poddawania się ich kierownictwu. Świetne zdolności krytyczne i analityczne łączą się w tym wypadku z mocną wolą i poczuciem własnej godności.

Tagi: horoskop, urodziny, horoskop urodzinowy

5 maja - Władczy, wierzy w siebie i okazuje zadziwiające zdolności.

Kategoria: Horoskop>Urodzinowy>Maj

Jego zdolności są dość wszechstronne i mogą dać doskonałe rezultaty w dziedzinie nauki lub filozofii. Trzeba jednak dodać, że pod względem artystycznym również jest utalentowany. Oprócz zamiłowania do poważnych studiów, okazuje dużo intuicji i dobrego smaku. Tam, gdzie inni gubią się w ciemnościach - on jasno widzi swą drogę - dzięki potędze wewnętrznej, jaka go ożywia. Zadziwiające są jego zdolności oraz możliwości ich realizacji praktycznych. Rozwijając się stopniowo, z wiekiem może osiągnąć dużą mądrość. 2 zamiłowaniem studiuje przyrodę i bada jej życie. Ożywia go głębokie poczucie religijne, okazuje przy tym wszechstronne zainteresowania i sympatie, budząc również sympatie swego otoczenia. Jest dość szczodry. Dzięki swej intuicji przenika ukryte prawa przyrody i odkrywa jej tajemnice. Motywy jego czynów wypływają z jego mocnej indywidualności i nie zawsze są rozumiane przez otoczenie. Wierzy on mocno w siebie i w swe zdolności, a wykazuje przy tym pewną skłonność do samotności i wyodrębniania się od innych ludzi. Mimo to przeważnie jest otoczony przyjaciółmi. Chociaż sam nie szuka nikogo - jest poszukiwany przez innych. Wady tych urodzin. Nierzadko jest wymagający i władczy, a w swych wymaganiach potrafi być egoistyczny, oczekując na przysługi ze strony innych ludzi. O ile nie jest rozwinięty moralnie - to żonie jego nie ma czego zazdrościć: jest bowiem w równym stopniu pasjonatem, jak i kapryśnym. Co dzisiaj mu się bardzo podoba - jutro może zostać odrzucone całkowicie.

Tagi: horoskop, urodziny, horoskop urodzinowy

17 grudnia - Ma naturę entuzjastyczną i pożytecznych przyjaciół.

Kategoria: Horoskop>Urodzinowy>Grudzień

Jego charakter silny i władczy pozwala nieraz na przezwyciężenie trudności życiowych, których zazwyczaj los mu nie skąpi. Dość pracowity, entuzjastyczny - wykazuje doskonałe zdolności umysłowe i wszechstronne zainteresowania. Łatwo się z ludźmi zaprzyjaźnia i potrafi przejąć to co dobre od innych. Wady urodzin z tego dnia - to przede wszystkiem oprócz zmysłowości niepokój i rozproszenie sił i zdolności, a także opozycyjność i tendencje buntownicze. Nie zwracając uwagi na skutki swych czynów ugania się taki człowiek za swymi projektami jak ogarnięty manią. Gdy upodobania zmysłowe i żądze zbytnio się spotęgują - wówczas grozi mu niebezpieczeństwo odchyleń w stronę ujemną. Do czego powinien dążyć? Przede wszystkim do umiarkowania i unikania wybryków zmysłowych. Nie powinien naśladować innych lecz ideały swe czerpać z głębi włas- nego serca. Niechaj nie przechodzi z jednego miejsca na drugie, zmieniając zajęcie i otoczenie, lecz raczej wytrwa na stanowisku raz obranym i wypełni swe obowiązki moralne, gdyż przez to najszybciej będzie mógł się posunąć naprzód w wielkiej szkole życia. W ogóle trzeba zastrzec, że urodziny te dają dwa typy: Niższy typ - nierozwinięty - niespokojny, szorstki, rozproszony, roztargniony - to poszukiwacz szczęścia, uganiający się za pomyślnymi okazjami, ceniący przede wszystkim hazard, stawiający wszystko na jedną kartę. Lecz ludzie rozwinięci tego rodzaju powszechnie są lubiani za swą dobroć, niesprzedajność, sprawiedliwość. Przyjaciele takiego człowieka zajmują zazwyczaj stanowiska wysokie i mogą dlań być bardzo pożyteczni, okazując skuteczną pomoc.

Tagi: horoskop, urodziny, horoskop urodzinowy

22 lipca - Zbyt wiele znaczenia przypisuje swej osobie.

Kategoria: Horoskop>Urodzinowy>Lipiec

Przeżywa wiele różnych nastrojów, dużo myśli, zastanawia się, rozważa rozmaite teorie i zapatrywania - i wreszcie - sam sobie tworzy powoli z tego wszystkiego własne poglądy. Wszystko co niesympatyczne i zbyteczne - wyrzuca poza nawias. Dusza jego jest niezwykle wrażliwa i natychmiast reaguje na wszelkie pobudki zewnętrzne i nastroje. Przyjazny, towarzyski - odznacza się swym subtelnym umysłem i wysoką inteligencją. Odznacza się dobrą pamięcią, a gdy chodzi o osiągnięcie celu, jaki sobie raz wytknął - okazać może zaciętą wytrzymałość. A jednak wpływ otoczenia i warunków życiowych hamuje jego wolność poruszeń. Lubi zbiory i nieraz kolekcjonuje różne przedmioty. Pragnie zdobyć majątek i baczną uwagę zwraca na środki materialne, w zbieraniu dóbr doczesnych może nawet okazywać nadmierną gorliwość, która może się przerodzić w skąpstwo. Wady. Nadmierną uwagę zwraca na wszystko, co dotyczy go osobiście i przecenia znaczenie swej osoby. Wskutek tego może się nawet stać nadmiernie wrażliwym lub bojaźliwie skrytym. Co mu grozi. Podlega niebezpieczeństwu ze strony wrogów skrytych i zazdrosnych. Jak wychować dziecko tak urodzone? Jest ono niezwykle delikatne, wrażliwe, obdarzone dużą wyobraźnią i doskonałą pamięcią. Toteż w postępowaniu z nim należy starannie unikać surowości i szorstkości, pamiętając, że każda niesprawiedliwość doznana głęboko zapada w duszę takiego dziecka, wywołując długotrwałą niechęć i potęgując przyrodzoną zaciętość. Ma niezwykle wrażliwy żołądek, a jednocześnie bywa łakome i skłonne do spożywania nadmiernych ilości słodyczy, co powoduje niedomagania.

Tagi: horoskop, urodziny, horoskop urodzinowy