Člověk musí denně sám sebe přesvědčovat o tom, že toho druhého miluje. Kdyby ho o tom přesvědčoval ten druhý, nikdy by ho nemiloval.

Autor: Alphonse Daudet

Lehké ženy to mají teď těžké - když každý druhý muž je obézní.

Autor: Gabriel Laub

Příčinou toho, že se ženy mezi sebou nemilují, jsou muži.

Autor: Jean de la Bruyére

Láska je prales, do kterého když někdo jednou vstoupí, je okouzlen a nenajde cestu zpět.

Autor: Jaroslav Vrchlický

Láska opanovala mou duši, která se s ní zasnoubila tak rychle a počala silou, kterou jí dávala má obrazotvornost nabývat nade mnou takové jistoty, že jsem musel bez výjimky plnit všechna její přání.

Autor: Alighieri Dante

Čteš-li knihu napoprvé, poznáš nového přítele, čteš-li ji podruhé, potkáš starého.

Autor: Čínská přísloví

Nelze posuzovat člověka podle jeho přátel. Nesmíme zapomínat, že Jidášovi přátelé byli také bezúhonní.

Autor: Ernest Hemingway

Nedefinuji čas, prostor, místo a pohyb, ježto jde o věci všem dobře známé. Musím pouze konstatovat, že neučení lidé si nepředstavují tyto veličiny jinak než v jejich vztahu k smyslovým objektům. A z toho pocházejí jisté předsudky...

Autor: Isaac Newton

Nepotřebuje psa, oštěká ho vlastní žena.

Autor: Polská přísloví

Proč ti, kteří se opozdili, vyhlížejí vesele, a ti, co čekali, jsou smutní?.

Autor: Ramón Gómez De La Serna

Manželství v rozkladu dokáže vykřesat z obou partnerů ty nejhorší vlastnosti.

Autor: Arthur Hailey

Nikoliv pro sebe, ale pro to, co milujeme, jsme ochotni vylidnit svět.

Autor: Camillo Boito

Země nepotřebuje nové kontinenty, ale nové lidi.

Autor: Jules Verne

Člověk má za to, že musí být starý, aby byl chytrý. V podstatě ale má člověk s přibývajícími lety co dělat, aby se udržel tak chytrý jak byl.

Autor: Johann Wolfgang Goethe

Radost svádí člověka k upřímnosti.

Autor: Jean Paul

Hloupí i moudří jsou neškodní, škodliví jsou jen polohloupí a polomoudří.

Autor: Johann Wolfgang Goethe