Cynici jsou ti, kteří nahlas pronášejí, co si sami myslíme.

Autor: Pierre Danninos

Věrná láska, sáňkování a lov na ptáky netrvá nikdy dlouho!.

Autor: Norská přísloví

Jak často člověk lituje, že miluje, aniž si může pomoci!.

Autor: Marcel Achard

Jsem snílek a věřím, že fantazie je silnější než vědění. Že mýty mají větší moc než historie. Že sny jsou mocnější než skutečnost. Že naděje vždy zvítězí nad zkušeností. Že smích je jediným lékem na zármutek. A věřím, že Přátelství a láska zvítězí nad.

Autor: Neznámý

Sex je vlastně velmi prostá záležitost. Zaměří-li se žena jen na něj, pak stačí, když na sebe navlékne pytel a vystřihne do něj tři otvory - kde to už víme.

Autor: Coco Chanelová

Srdce lidské má tak přirozenou touhu se oddat, že jakmile nalezne na své cestě člověka, jenž nepochybuje ani o sobě, ani o nás, žádá si nás celé bez výhrady, dáváme se mu bez váhání.

Autor: Robert Sabatier

Piš dopis, když se rozčílíš, do obálky ho však vlož až druhý den.

Autor: Erich Maria Remarque

Žádné ""my"" mne nespasí, nedal-li jsem ""já"" aspoň cibuli almužnou... ""já"" je zároveň slovo svědomí i slovo činu.

Autor: Karel Čapek

Láska je nemoc, která se nedá léčit: Rozbuší srdce, otupí mysl, zaslepí zrak, není léku, který by mohl pomoci.

Autor: Neznámý

Nebuď pyšný na své vědění, raď se s nevědomým jako se vzdělaným, neboť umění žít je nesnadné. Někdy ti může dát dobrou radu i otrokyně, jež slouží u tvého mlynáře.

Autor: Neznámý

Je snadné konat hrdinské činy, když jsi hrdina. Dokaž to, když jsi zbabělec!.

Autor: Gabriel Laub

Udělal kariéru jedině proto, že byl skromný. Nic jiného ani neuměl.

Autor: Gabriel Laub

Co pán prosí to být musí.

Autor: Neznámý

Milovat, toť rozkoš dívat se, dotýkat se, vnímat všemi smysly z blízkosti co možná největší milovanou osobu, která nás také miluje.

Autor: Gabriel Laub

Nehodlám psát svou autobiografii, dokud budu živ.

Autor: Samuel Goldwin

Nespravedlnost, kterou děláme, a ta, kterou sami trpíme, není vážená na týchž vahách.

Autor: Ezop