Zákony, které zakazují nošení zbraní, jsou takové povahy, že odzbrojí pouze ty, kteří nejsou odhodláni ani nakloněni páchání zločinů. Takové zákony činí věci horšími pro napadeného a snadnějšími pro útočníka, slouží spíše ku podpoře než k zabránění vraždá.

Autor: Thomas Jefferson

Nerozžíhejte lásky a nepopálíte se!.

Autor: Boris Nikolajevič Polevoj

Manželství není loterie. V loterii se někdy vyhrává.

Autor: George Bernard Shaw

Milovat ještě neznamená radovat se.

Autor: Lucius Apuleius

Milovat lidi je ztráta času. I když je láska sebevětší, je vždy spojena s takovými překážkami, že více unaví než rozradostní.

Autor: Claude Achille Debussy

Vše, oč usilujeme, děláme jenom za tím účelem, abychom dokonaleji milovali. Myslíme, učíme se, pracujeme i odpočíváme právě proto, aby smysl našeho poslání na světě, to je láska, byl plnější.

Autor: Giacomo Casanova

Bůh je muž a modlitba je jeho ženou.

Autor: Jules Supervielle

Jestliže myslí všichni stejně potom někdo nemyslí.

Autor: George Patton

Válka je zlo, a velké zlo; život nečestný je horší.

Autor: Albert Schweitzer

Pověrčivost je jen důkazem vlastní nemohoucnosti!.

Autor: Neznámý

Jací jste vy, taková je i vaše firma.

Autor: Reinhard K. Sprenger

Nakonec pochopíte, že láska léčí všechno a že je to jediné, co existuje.

Autor: Gary Zukav

Život lze prožít v jednom dni. Ale co s tím zbývajícím časem?.

Autor: Stanislaw Jerzy Lec

Lenost a ješitnost nejsou ctnostmi hodnými podpory, nýbrž neřestmi zasluhujícími vyplenění.

Autor: George Bernard Shaw

Hanba vlasti je i mojí hanbou, rána vlasti je i mojí ranou, smrt vlasti je i mojí smrtí - ale také její život je i mým životem, také její sláva je i mou slávou.

Autor: Neznámý

Jediný způsob, jak přistupovat k ženám: je-li krásná, zaútoč na ni, je-li ošklivá, vezmi útokem jinou. (Oscar Wilde).

Autor: Neznámý