Jestliže jsou fakta, z nichž úvaha vychází, špatně zjištěna nebo chybná, celá úvaha se zhroutí, nebo vede k nesprávnému závěru. Lze tedy říci, že omyly vědeckých teorií plynou ponejvíc z nesprávných výchozích informací.

Autor: Tristan Bernard

Velcí lídři byli vždy zároveň i velkými učiteli.

Autor: Noel Tichy

Přítele si udržíš jen upřímností a důvěrou, ale hrdostí, nesnášenlivostí každého odstrčíš od sebe.

Autor: Božena Němcová

Člověk se pozná podle toho, co jí.

Autor: Neznámý

Příroda nám dala iluze jako náhradu za to, co nejsme a smysl pro humor jako náhradu za to, co jsme.

Autor: Sebestian Roch Chamfort

Způsob života budiž střední cestou mezi mravy vzornými a obecně vžitými.

Autor: Lucius Annaeus Seneca

Láska, která vraždí, je mnohem vyššího řádu, než ta, která se odehrává v posteli.

Autor: Guillaume Apollinaire

Pokrok? Ano - po kroku, po kroku...

Autor: Gabriel Laub

Nepozná sladké, kdo neokusil hořké.

Autor: Neznámý

Staří mládence jsou muži, kteří vědí, jak malá je šance najit v ústřice perlu.

Autor: Bill Slater

Abyste zdvojnásobili účinek své prezentace, použijte polovinu slov.

Autor: Peter Urs Bender

Počítej s horším, doufej v lepší.

Autor: Neznámý

Nemohu si pomoci, jsem s to odolat všemu kromě pokušení.

Autor: Oscar Wilde

Někdy je příjemné mít žárlivce - pak často slyšíme hovořit o tom, co bychom rádi dělali.

Autor: Francois de la Rochefoucauld

Despotismus podložený dobrými úmysly je tou nejlepší formou vlády, jakou si dokážeme představit.

Autor: George Bernard Shaw

Obsazení, režie, výprava - to všechno se dá zvládnout, ale co s diváky?.

Autor: Václav Dušek