Walenie głową w mur to czynność o dużym znaczeniu poznawczym: uzmysławia ona walącemu siłę muru w sposób niezwykle dobitny i plastyczny - inaczej znałby ją tylko ze słyszenia.

Autor: Stefan Kisielewski

Uczciwość jest cnotą, która dużo kosztuje.

Autor: Karol Irzykowski

Lekarz może wyleczyć z choroby, ale nie z losu.

Autor: Przysłowia chińskie

Najlepszym lekarstwem na gniew jest poczekać.

Autor: Seneka Starszy

Ten tylko jest mężczyzną, kto podoba się kobiecie.

Autor: Jean de La Fontaine

Głupota jest niczym innym niż odpornością na mądrość.

Autor: Iwona Dobosz

Na początku wszyscy boją się małżeństwa. Przerażenie przychodzi później.

Autor: brak (z jakiegoś filmu)

Własne cierpienia uczą, że nikomu nie należy robić żadnej przykrości.

Autor: Bolesław Prus

Jednym z objawów zbliżającego się załamania nerwowego jest przekonanie, że wykonujemy niezwykle ważną pracę.

Autor: Bertrand Russell

Najlepsze, co możesz uczynić dla drugiego człowieka, to nie dzielić się z nim swoim bogactwem, lecz pozwolić mu odkryć jego własne.

Autor: Benjamin Disraeli

Prawda to nie gwiazdy, lecz dusza.

Autor: Platon

Przyzwyczaić się do czytania książek - to zbudować sobie schron przed większością przykrości życia codziennego.

Autor: William Somerset Maugham

Są kobiety, które żeby zamaskować swoje krzywe nogi, noszą bardzo długie dekolty.

Autor: Gabriela Zapolska

Człowiek współczesny, chociażby niewiele wiedział o Ewangelii i nigdy jej nie czytał, pragnie ideałów, które stawiał Chrystus.

Autor: prymas Stefan Wyszyński

Czasy mamy ciężkie, ale za to lekkie obyczaje.

Autor: Tadeusz Gicgier

Kij ma dwa końce, ale pod jego groźbą niejeden zezna, że cztery.

Autor: Jan Czarny