Inutilis quaestio solvitur silentio

Kategoria: Cytaty>Łacińskie sentencje>G-K

Inutilis quaestio solvitur silentio - Na bezsensowne pytanie odpowiada się milczeniem.

Tagi: cytaty, sentencje, łacińskie, sentencje łacińskie

Asinus asinorum in saecula saeculorum

Kategoria: Cytaty>Łacińskie sentencje>A-F

Asinus asinorum in saecula saeculorum - Osioł nad osłami na wieki wieków (wyjątkowy głupiec).

Tagi: cytaty, sentencje, łacińskie, sentencje łacińskie

Persona non grata

Kategoria: Cytaty>Łacińskie sentencje>L-P

Persona non grata - Osoba niepożądana.

Tagi: cytaty, sentencje, łacińskie, sentencje łacińskie

Edimus, ut vivamus, non vivimus, ut edamus

Kategoria: Cytaty>Łacińskie sentencje>A-F

Edimus, ut vivamus, non vivimus, ut edamus - Jemy po to, by żyć, a nie żyjemy po to, by jeść. Plutarch

Tagi: cytaty, sentencje, łacińskie, sentencje łacińskie

Morieris non quia aegrotas, sed quia vivis

Kategoria: Cytaty>Łacińskie sentencje>L-P

Morieris non quia aegrotas, sed quia vivis - Umrzesz nie dlatego, że chorujesz, lecz dlatego, że żyjesz.

Tagi: cytaty, sentencje, łacińskie, sentencje łacińskie

Labor omnia vincit

Kategoria: Cytaty>Łacińskie sentencje>L-P

Labor omnia vincit - Praca wszystko zwycięża. Wergiliusz

Tagi: cytaty, sentencje, łacińskie, sentencje łacińskie

Sapienti sat

Kategoria: Cytaty>Łacińskie sentencje>Q-Z

Sapienti sat - Mądremu wystarczy. Terencjusz

Tagi: cytaty, sentencje, łacińskie, sentencje łacińskie

In camera

Kategoria: Cytaty>Łacińskie sentencje>G-K

In camera - Przy drzwiach zamkniętych. Rozprawa sądowa przy drzwiach zamkniętych.

Tagi: cytaty, sentencje, łacińskie, sentencje łacińskie

Dulce et decorum est pro patria mori

Kategoria: Cytaty>Łacińskie sentencje>A-F

Dulce et decorum est pro patria mori - Słodko i zaszczytnie jest umrzeć za ojczyznę. Horacy

Tagi: cytaty, sentencje, łacińskie, sentencje łacińskie

Nemo iudex idoneus in propria causa

Kategoria: Cytaty>Łacińskie sentencje>L-P

Nemo iudex idoneus in propria causa - Nikt nie jest sędzią we własnej sprawie. Zasada prawa rzymskiego.

Tagi: cytaty, sentencje, łacińskie, sentencje łacińskie

Charta non erubescit

Kategoria: Cytaty>Łacińskie sentencje>A-F

Charta non erubescit - Papier się nie rumieni. Cyceron

Tagi: cytaty, sentencje, łacińskie, sentencje łacińskie

Aliud est celare, aliud tacere

Kategoria: Cytaty>Łacińskie sentencje>A-F

Aliud est celare, aliud tacere - Co innego jest ukrywać, co innego przemilczeć. Cyceron

Tagi: cytaty, sentencje, łacińskie, sentencje łacińskie

Nec regna socium ferre nec taedae sciunt

Kategoria: Cytaty>Łacińskie sentencje>L-P

Nec regna socium ferre nec taedae sciunt - Ani władza ani małżeństwo nie znoszą wspólników. Seneka

Tagi: cytaty, sentencje, łacińskie, sentencje łacińskie

Letum non omnia finit

Kategoria: Cytaty>Łacińskie sentencje>L-P

Letum non omnia finit - Śmierć nie kończy wszystkiego. Propercjusz

Tagi: cytaty, sentencje, łacińskie, sentencje łacińskie

Manus manum lavat

Kategoria: Cytaty>Łacińskie sentencje>L-P

Manus manum lavat - Ręka rękę myje. Epicharmos

Tagi: cytaty, sentencje, łacińskie, sentencje łacińskie

Inimici saepe verum dicunt, amici numquam

Kategoria: Cytaty>Łacińskie sentencje>G-K

Inimici saepe verum dicunt, amici numquam - Wrogowie często mówią prawdę, przyjaciele nigdy.

Tagi: cytaty, sentencje, łacińskie, sentencje łacińskie