In manus tuas, Domine, commendo spiritum meum

Kategoria: Cytaty>Łacińskie sentencje>G-K

In manus tuas, Domine, commendo spiritum meum - W ręce Twoje, Panie, oddaję ducha mojego. Słowa Chrystusa na Krzyżu. Ewangelia św. Łukasza.

Tagi: cytaty, sentencje, łacińskie, sentencje łacińskie

Ex lege

Kategoria: Cytaty>Łacińskie sentencje>A-F

Ex lege - Na mocy prawa, ustawy.

Tagi: cytaty, sentencje, łacińskie, sentencje łacińskie

Nihil novi

Kategoria: Cytaty>Łacińskie sentencje>L-P

Nihil novi - Nic nowego. Cyceron

Tagi: cytaty, sentencje, łacińskie, sentencje łacińskie

Eripuit Iovi fulmen viresque tonandi

Kategoria: Cytaty>Łacińskie sentencje>A-F

Eripuit Iovi fulmen viresque tonandi - Wydarł Jowiszowi piorun i siły grzmotu. Maniliusz

Tagi: cytaty, sentencje, łacińskie, sentencje łacińskie

Vi legis

Kategoria: Cytaty>Łacińskie sentencje>Q-Z

Vi legis - Na mocy prawa.

Tagi: cytaty, sentencje, łacińskie, sentencje łacińskie

Divina natura dedit agros, ars humana aedificavit urbes

Kategoria: Cytaty>Łacińskie sentencje>A-F

Divina natura dedit agros, ars humana aedificavit urbes - Boska przyroda dała pola, ludzka sztuka zbudowała miasta. Warron

Tagi: cytaty, sentencje, łacińskie, sentencje łacińskie

Hodie Caesar, cras nihil

Kategoria: Cytaty>Łacińskie sentencje>G-K

Hodie Caesar, cras nihil - Dziś jesteś Cezarem, jutro niczym.

Tagi: cytaty, sentencje, łacińskie, sentencje łacińskie

Absens carens

Kategoria: Cytaty>Łacińskie sentencje>A-F

Absens carens - Nieobecny traci.

Tagi: cytaty, sentencje, łacińskie, sentencje łacińskie

Somnus est imago mortis

Kategoria: Cytaty>Łacińskie sentencje>Q-Z

Somnus est imago mortis - Sen jest obrazem śmierci. Cyceron

Tagi: cytaty, sentencje, łacińskie, sentencje łacińskie

Index rerum

Kategoria: Cytaty>Łacińskie sentencje>G-K

Index rerum - Spis rzeczy.

Tagi: cytaty, sentencje, łacińskie, sentencje łacińskie

Taedium vitae

Kategoria: Cytaty>Łacińskie sentencje>Q-Z

Taedium vitae - Wstręt do życia. Aulus Gelliusz

Tagi: cytaty, sentencje, łacińskie, sentencje łacińskie

Conflabunt gladios suos in vomeres et lanceas suas in falces

Kategoria: Cytaty>Łacińskie sentencje>A-F

Conflabunt gladios suos in vomeres et lanceas suas in falces - Przekują swoje miecze na lemiesze i włócznie swoje na sierpy. Księga Izajasza.

Tagi: cytaty, sentencje, łacińskie, sentencje łacińskie

Grandis abit flatus modica pluvia superatus

Kategoria: Cytaty>Łacińskie sentencje>G-K

Grandis abit flatus modica pluvia superatus - Cichnie silny wiatr pokonany przez mały deszcz. (Z wielkiej chmury mały deszcz.)

Tagi: cytaty, sentencje, łacińskie, sentencje łacińskie

Lex retro non agit

Kategoria: Cytaty>Łacińskie sentencje>L-P

Lex retro non agit - Prawo nie działa wstecz. Cyceron

Tagi: cytaty, sentencje, łacińskie, sentencje łacińskie

De nomine

Kategoria: Cytaty>Łacińskie sentencje>A-F

De nomine - Z nazwy; Z imienia.

Tagi: cytaty, sentencje, łacińskie, sentencje łacińskie

Carum est, quod rarum est

Kategoria: Cytaty>Łacińskie sentencje>A-F

Carum est, quod rarum est - Cenne jest to, co rzadkie.

Tagi: cytaty, sentencje, łacińskie, sentencje łacińskie