Somnus est imago mortis

Kategoria: Cytaty>Łacińskie sentencje>Q-Z

Somnus est imago mortis - Sen jest obrazem śmierci. Cyceron

Tagi: cytaty, sentencje, łacińskie, sentencje łacińskie

Index rerum

Kategoria: Cytaty>Łacińskie sentencje>G-K

Index rerum - Spis rzeczy.

Tagi: cytaty, sentencje, łacińskie, sentencje łacińskie

Taedium vitae

Kategoria: Cytaty>Łacińskie sentencje>Q-Z

Taedium vitae - Wstręt do życia. Aulus Gelliusz

Tagi: cytaty, sentencje, łacińskie, sentencje łacińskie

Conflabunt gladios suos in vomeres et lanceas suas in falces

Kategoria: Cytaty>Łacińskie sentencje>A-F

Conflabunt gladios suos in vomeres et lanceas suas in falces - Przekują swoje miecze na lemiesze i włócznie swoje na sierpy. Księga Izajasza.

Tagi: cytaty, sentencje, łacińskie, sentencje łacińskie

Grandis abit flatus modica pluvia superatus

Kategoria: Cytaty>Łacińskie sentencje>G-K

Grandis abit flatus modica pluvia superatus - Cichnie silny wiatr pokonany przez mały deszcz. (Z wielkiej chmury mały deszcz.)

Tagi: cytaty, sentencje, łacińskie, sentencje łacińskie

Lex retro non agit

Kategoria: Cytaty>Łacińskie sentencje>L-P

Lex retro non agit - Prawo nie działa wstecz. Cyceron

Tagi: cytaty, sentencje, łacińskie, sentencje łacińskie

De nomine

Kategoria: Cytaty>Łacińskie sentencje>A-F

De nomine - Z nazwy; Z imienia.

Tagi: cytaty, sentencje, łacińskie, sentencje łacińskie

Carum est, quod rarum est

Kategoria: Cytaty>Łacińskie sentencje>A-F

Carum est, quod rarum est - Cenne jest to, co rzadkie.

Tagi: cytaty, sentencje, łacińskie, sentencje łacińskie

Ignoscas aliis multa, nihil tibi

Kategoria: Cytaty>Łacińskie sentencje>G-K

Ignoscas aliis multa, nihil tibi - Wybaczaj wiele innym, niczego sobie. Auzoniusz

Tagi: cytaty, sentencje, łacińskie, sentencje łacińskie

Habes - habeberis

Kategoria: Cytaty>Łacińskie sentencje>G-K

Habes - habeberis - Od tego, co masz, zależy to, za kogo mieć cię będą. Petroniusz

Tagi: cytaty, sentencje, łacińskie, sentencje łacińskie

Magnos homines virtute metimur, non fortuna

Kategoria: Cytaty>Łacińskie sentencje>L-P

Magnos homines virtute metimur, non fortuna - Wielkich ludzi oceniamy według ich cnoty, nie majątku. Nepos

Tagi: cytaty, sentencje, łacińskie, sentencje łacińskie

Qui alteri exitium parat, sibi parat pestem

Kategoria: Cytaty>Łacińskie sentencje>Q-Z

Qui alteri exitium parat, sibi parat pestem - Kto drugiemu gotuje zgubę, na siebie ściąga klęskę. Wg Cycerona

Tagi: cytaty, sentencje, łacińskie, sentencje łacińskie

Senectus onus Aetna gravius

Kategoria: Cytaty>Łacińskie sentencje>Q-Z

Senectus onus Aetna gravius - Starość to ciężar większy niż Etna. Cyceron

Tagi: cytaty, sentencje, łacińskie, sentencje łacińskie

Flagrante delicto

Kategoria: Cytaty>Łacińskie sentencje>A-F

Flagrante delicto - Na gorącym uczynku.

Tagi: cytaty, sentencje, łacińskie, sentencje łacińskie

Gallus in suo sterquilinio plurimum potest

Kategoria: Cytaty>Łacińskie sentencje>G-K

Gallus in suo sterquilinio plurimum potest - Kogut na własnym gnojowisku dużo może. Seneka

Tagi: cytaty, sentencje, łacińskie, sentencje łacińskie

Levat lassitudinem et iam laboris mutatio

Kategoria: Cytaty>Łacińskie sentencje>L-P

Levat lassitudinem et iam laboris mutatio - Łagodzi znużenie już sama zmiana pracy. Aulus Celsus

Tagi: cytaty, sentencje, łacińskie, sentencje łacińskie