De nomine

Kategoria: Cytaty>Łacińskie sentencje>A-F

De nomine - Z nazwy; Z imienia.

Tagi: cytaty, sentencje, łacińskie, sentencje łacińskie

Carum est, quod rarum est

Kategoria: Cytaty>Łacińskie sentencje>A-F

Carum est, quod rarum est - Cenne jest to, co rzadkie.

Tagi: cytaty, sentencje, łacińskie, sentencje łacińskie

Ignoscas aliis multa, nihil tibi

Kategoria: Cytaty>Łacińskie sentencje>G-K

Ignoscas aliis multa, nihil tibi - Wybaczaj wiele innym, niczego sobie. Auzoniusz

Tagi: cytaty, sentencje, łacińskie, sentencje łacińskie

Habes - habeberis

Kategoria: Cytaty>Łacińskie sentencje>G-K

Habes - habeberis - Od tego, co masz, zależy to, za kogo mieć cię będą. Petroniusz

Tagi: cytaty, sentencje, łacińskie, sentencje łacińskie

Magnos homines virtute metimur, non fortuna

Kategoria: Cytaty>Łacińskie sentencje>L-P

Magnos homines virtute metimur, non fortuna - Wielkich ludzi oceniamy według ich cnoty, nie majątku. Nepos

Tagi: cytaty, sentencje, łacińskie, sentencje łacińskie

Qui alteri exitium parat, sibi parat pestem

Kategoria: Cytaty>Łacińskie sentencje>Q-Z

Qui alteri exitium parat, sibi parat pestem - Kto drugiemu gotuje zgubę, na siebie ściąga klęskę. Wg Cycerona

Tagi: cytaty, sentencje, łacińskie, sentencje łacińskie

Senectus onus Aetna gravius

Kategoria: Cytaty>Łacińskie sentencje>Q-Z

Senectus onus Aetna gravius - Starość to ciężar większy niż Etna. Cyceron

Tagi: cytaty, sentencje, łacińskie, sentencje łacińskie

Flagrante delicto

Kategoria: Cytaty>Łacińskie sentencje>A-F

Flagrante delicto - Na gorącym uczynku.

Tagi: cytaty, sentencje, łacińskie, sentencje łacińskie

Gallus in suo sterquilinio plurimum potest

Kategoria: Cytaty>Łacińskie sentencje>G-K

Gallus in suo sterquilinio plurimum potest - Kogut na własnym gnojowisku dużo może. Seneka

Tagi: cytaty, sentencje, łacińskie, sentencje łacińskie

Levat lassitudinem et iam laboris mutatio

Kategoria: Cytaty>Łacińskie sentencje>L-P

Levat lassitudinem et iam laboris mutatio - Łagodzi znużenie już sama zmiana pracy. Aulus Celsus

Tagi: cytaty, sentencje, łacińskie, sentencje łacińskie

Rara temporum felicitas, ubi quae velis sentire et quae sentias dicere licet

Kategoria: Cytaty>Łacińskie sentencje>Q-Z

Rara temporum felicitas, ubi quae velis sentire et quae sentias dicere licet - Rzadko trafiają się tak szczęśliwe czasy, byś mógł myśleć, co chcesz, i co myślisz, mówić. Tacyt

Tagi: cytaty, sentencje, łacińskie, sentencje łacińskie

Saepe creat molles aspera spina rosas

Kategoria: Cytaty>Łacińskie sentencje>Q-Z

Saepe creat molles aspera spina rosas - Często kolczaste ciernie rodzą miękkie róże. Owidiusz

Tagi: cytaty, sentencje, łacińskie, sentencje łacińskie

Nocere facile est, prodesse difficile

Kategoria: Cytaty>Łacińskie sentencje>L-P

Nocere facile est, prodesse difficile - Szkodzić łatwo, być pożytecznym trudno. Kwintylian

Tagi: cytaty, sentencje, łacińskie, sentencje łacińskie

Mania persecutiva

Kategoria: Cytaty>Łacińskie sentencje>L-P

Mania persecutiva - Mania prześladowcza.

Tagi: cytaty, sentencje, łacińskie, sentencje łacińskie

Latet in cauda venenum

Kategoria: Cytaty>Łacińskie sentencje>L-P

Latet in cauda venenum - Jad kryje się w ogonie. (Przychylnie zaczynająca się mowa, kończy się ostrym atakiem).

Tagi: cytaty, sentencje, łacińskie, sentencje łacińskie

Ex malis eligere minima oportet

Kategoria: Cytaty>Łacińskie sentencje>A-F

Ex malis eligere minima oportet - Ze złego należy wybierać mniejsze zło. Cyceron za Arystotelesem

Tagi: cytaty, sentencje, łacińskie, sentencje łacińskie