Mala nota

Kategoria: Cytaty>Łacińskie sentencje>L-P

Mala nota - Zła opinia.

Tagi: cytaty, sentencje, łacińskie, sentencje łacińskie

Fortunam citius reperias quam retineas

Kategoria: Cytaty>Łacińskie sentencje>A-F

Fortunam citius reperias quam retineas - Szczęście można łatwiej znaleźć, niż zatrzymać. Publiliusz Syrus

Tagi: cytaty, sentencje, łacińskie, sentencje łacińskie

Pluris est oculatus testis unus, quam auriti decem

Kategoria: Cytaty>Łacińskie sentencje>L-P

Pluris est oculatus testis unus, quam auriti decem - Cenniejszy jest jeden świadek naoczny niż dziesięciu ze słuchu. Plaut

Tagi: cytaty, sentencje, łacińskie, sentencje łacińskie

Factum est factum

Kategoria: Cytaty>Łacińskie sentencje>A-F

Factum est factum - Fakt jest faktem.

Tagi: cytaty, sentencje, łacińskie, sentencje łacińskie

Malis avibus

Kategoria: Cytaty>Łacińskie sentencje>L-P

Malis avibus - Pod złymi ptakami; Pod złą wróżbą. Horacy

Tagi: cytaty, sentencje, łacińskie, sentencje łacińskie

Absente reo

Kategoria: Cytaty>Łacińskie sentencje>A-F

Absente reo - Pod nieobecność oskarżonego.

Tagi: cytaty, sentencje, łacińskie, sentencje łacińskie

Veritas odit moras

Kategoria: Cytaty>Łacińskie sentencje>Q-Z

Veritas odit moras - Prawda nie lubi czekać. Seneka

Tagi: cytaty, sentencje, łacińskie, sentencje łacińskie

Homini homine nihil pulchrius videtur

Kategoria: Cytaty>Łacińskie sentencje>G-K

Homini homine nihil pulchrius videtur - Nic nie wydaje się człowiekowi piękniejsze niż człowiek.

Tagi: cytaty, sentencje, łacińskie, sentencje łacińskie

Homo homini lupus est

Kategoria: Cytaty>Łacińskie sentencje>G-K

Homo homini lupus est - Człowiek człowiekowi wilkiem. Thomas Hobbes według Plauta.

Tagi: cytaty, sentencje, łacińskie, sentencje łacińskie

Faciamus hominem ad imaginem et similitudinem nostram

Kategoria: Cytaty>Łacińskie sentencje>A-F

Faciamus hominem ad imaginem et similitudinem nostram - Uczyńmy człowieka na obraz i podobieństwo nasze. Słowa Stwórcy. Księga Rodzaju Felix culpa Szczęśliwa wina. Św. Augustyn o grzechu pierworodnym.

Tagi: cytaty, sentencje, łacińskie, sentencje łacińskie

Multorum aures clausae veritati sunt

Kategoria: Cytaty>Łacińskie sentencje>L-P

Multorum aures clausae veritati sunt - Uszy wielu ludzi są zamknięte dla prawdy. Cyceron

Tagi: cytaty, sentencje, łacińskie, sentencje łacińskie

Vae victis

Kategoria: Cytaty>Łacińskie sentencje>Q-Z

Vae victis - Biada zwyciężonym. Liwiusz, Plutarch

Tagi: cytaty, sentencje, łacińskie, sentencje łacińskie