Alexander Clark

Alexander Clark Avatar
Country : World
Title : Not specified
Birth Date : Not specified
<3 status : Not specified
Number of visits : 31
Number of comments : 4
Number of MLS : 32

MLS's by Alexander Clark See All

Прихожу с работы домой, мама сидит на кухне смотрит первый канал -
"Пусть говорят", там про пострадавших в Турции. Сидит там тетенька
преподаватель турецкого языка в МГУ и выдает: "Я приношу вам свои
СОБЛАЗНЕНИЯ..."

Стою вчера в родном городе Санкт-Петербурге на остановке маршрутки.
Пытаюсь ехать на работу. Надо отметить, что рейс достаточно
специфический: "Ст. метро Василеостровская - Смоленское кладбище". Для
незнакомых с нашими реалиями - комментарий: на Смоленском кладбище
находится часовня Ксении Блаженной - покровительницы Санкт-Петербурга.
Поэтому доехать до работы иногда проблематично... ехать мне две трети
пути, паломников много... нужно занять место поближе к выходу, чтобы
народу не мешать и т.д. Пропускаю людей. Уходит переполненная
"Газель". На остановке остается "очередь" из меня и двух дам достаточно
преклонного возраста, про которых не грех сказать ПЕТЕРБУРЖЕНКА (в
эн-ном поколении). За мной пристраивается девУшка, которая сразу
начинает вопрошать: "На кладбище я доеду?". Я отвечаю в том смысле, что
не беспокойтесь, это именно та маршрутка... Подъезжает следующая
машина... девУшка рвет вперед так, что чуть не сносит меня и
вышеупомянутых дам. Одна из женщин (кто постарше) несколько ошалев от
такого напора произносит следующую фразу: "Девушка, если вы так
торопитесь на кладбище, мы вполне готовы пропустить вас вперед..."
Вот такая история, извините за многословие.

11 stycznia - Inteligentny, przedsiębiorczy, ma żywe poczucie honoru.

Kategoria: Horoskop>Urodzinowy>Styczeń

Zamknięty w sobie, poważny, spokojny - występuje na zewnątrz bardzo dostojnie, nieraz ozięble - unikając wszelkiej demonstracyjności. A jednak - w gruncie rzeczy - pożąda sympatii innych ludzi. Nawet jednostki takie wysoko rozwinięte są bardzo trudne w obcowaniu, dzięki ich zasadniczemu dążeniu do zajęcia wyższego miejsca od swego towarzysza. Taki człowiek potrafi w stopniu najwyższym wykorzystać swe zdolności i możliwości życiowe. Wierzy w siebie i polegając tylko na sobie - osiąga swe cele. Okazuje dużą zręczność w dostosowywaniu się oraz zdolności naśladowcze, a jednocześnie jest bardzo aktywnym fizycznie. Potrafi wszędzie gdzie trzeba kierować innymi ludźmi i organizować ich, wykazując dużo rozsądku i zdecydowania. Ma wiele szacunku dla wszelkich form życiowych, dla wyższych sfer towarzyskich i rang urzędowych. W bardzo ostry sposób rozróżnia swój stosunek do podwładnych i do przełożonych i według tego reguluje z wielką ścisłością swe zachowanie się względem nich zarówno jak i swe słowa. Postępując w ten sposób - błądzi, gdyż okazuje zbyt wiele szacunku stanowiskom i urzędom zajmowanym przez ludzi, którzy nieraz na to nie zasługują. Wady jego - to próżność i powierzchowność inteligencji przeciętnego światowca. Dobry mówca - nieraz używa słów szorstkich lub trywialnych. Co go dręczy niepotrzebnie. Nieustannie dokucza mu obawa o to, że inni go oszukują lub obmawiają, albo też przeciwdziałają mu w ten czy inny sposób. Psuje mu to nastrój i nie pozwala odczuwać radości życia. Jego nastroje są dość zresztą zmienne podobnie jak i koleje losu. Zdolny jest do bardzo głębokiej miłości - ale nie potrafi jej okazać na zewnątrz. Niezwykle silnie przywiązując się - odczuwa ostro udręki zazdrości, do czego jednak nie chce się przyznać.

Tagi: horoskop, urodziny, horoskop urodzinowy

В мужском представлении, счастливая и крепкая семья - это когда жена
жалуется мужу на мать, а не матери на мужа...

Alexander Clark's favorite MLS's See All

Doh! This user still hasn't added any MLS's to their favorites.