Ave Harris

Ave Harris Avatar
Country : World
Title : Not specified
Birth Date : Not specified
<3 status : Not specified
Number of visits : 34
Number of comments : 7
Number of MLS : 23

MLS's by Ave Harris See All

What did the parrot say on Independence Day?Polly wants a firecracker!

Teleturniej ""Jeden z dziesięciu"":
Tadeusz Sznuk: Ile nóg ma salamandra ?
Zawodniczka: Trzy
T.Sz.: To chyba kulawa...


Kategoria: Teleturnieje

Temu, kto mówi prawdę, potrzebny jest dobry koń.

Tagi: przysłowie, przysłowia

Ave Harris's favorite MLS's See All

Doh! This user still hasn't added any MLS's to their favorites.