//TS-story_title;

Nieszczęściem jest kiedy mały kraj ma zbyt wielu mężów.
(Żarko Petan)

Comment this

Comments

No comments yet... be the first to comment on this image.